ลมหนาวอารมณ์ดี

ไม่นานมานี้มีพายุหมุนลูกหนึ่งที่สนุกกับการเคลื่อนที่ไปมาประสาพายุหมุน เวลาไปไหนมาไหนก็มักจะหอบเอาอุณหภูมิต่างๆ อย่างลมร้อนหรือลมหนาวไปด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งพายุหมุนได้เจอกับลมหนาวอารมณ์ดี ที่เคมี ณ ตอนนั้นบอกว่านี่แหละอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเรา ต่อไปเราจะเป็นผู้พัดพาลมหนาวอารมณ์ดีไปกับเราทุกที่ ส่วนลมหนาวอารมณ์ดีเองก็ยินดีที่จะให้พายุหมุนพัดพาตนเองไปในทุกที่ เพราะเธอรู้สึกว่าการที่มีพายุหมุนเคียงข้างเธอ ทำให้เธอมีความสุขมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นที่ผ่านมา เธอจึงทำทุกอย่างที่เธอคิดว่าทำแล้วพายุหมุนจะมีความสุข สุดท้ายแล้วทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุข

elixer

6 June, 2010