ข้อสอบเก่า กพ (ภาค ก) ปี 2552 และ 2553 เพื่อเตรียมสอบ กพ. 2554

เข้าไปดูได้ที่ http://www.testthai1.com/read.php?tid=672&page=1 2 ข้อแรกเฉลยแต่ไม่บอกวิธีทำ เสียเวลาคิดข้อ 2 เป็นชั่วโมง เลยเอามาโพสไว้เผื่อมีใครสงสัยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดซะนานแบบผม ข้อ  1)  25   33   43   61  89……….. ก.  102     ข. 125     ค.  135    ง.  140 ตอบข้อ ค. 135 เพราะผลต่างของตัวถัดไปเท่ากับผลรวมของผลต่าง 2 อันก่อนหน้า 8, 10, 18 (10 + 8), 28 (10+18) และ 46 (18+28) ข้อ 2) 41   121  259  241  65……….. ก. […]

elixer

12 May, 2011

i am hermit

You are The Hermit Prudence, Caution, Deliberation. The Hermit points to all things hidden, such as knowledge and inspiration,hidden enemies. The illumination is from within, and retirement from participation in current events. The Hermit is a card of introspection, analysis and, well, virginity. You do not desire to socialize; the card indicates, instead, a desire […]

elixer

12 December, 2008

How's Your Caffeine Level Today?

OnePlusYou Quizzes and Widgets ลองเล่นกันดูขำๆ นะครับ เพราะมันวัดด้วยวิธีนี้ไม่ได้อยู่แล้ว

elixer

21 May, 2008