การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก

การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก: CPOE PEDIATRIC TPNชนิดาภา เรืองธุระกิจ, ทิพวรรณ วงเวียน, สุธาบดี ม่วงมี.วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 หน้าที่ 129 – 136

elixer

10 September, 2019

ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด

คำถาม      ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด คำตอบ           ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line ไม่ควรเกิน 900 mOsm/L เพื่อลดการเกิด Thrombophlebitis โดยค่าที่เหมาะสมคือ 600 – 900 mOsm/L เอกสารอ้างอิง : American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition […]

elixer

4 August, 2019