modified blog

เริ่มบล็อกแรกของปีใหม่ด้วยการโมดิฟายบล็อกหลังจากได้อัพเกรดเวอร์ชันของ wordpress เป็นเวอร์ชัน 2 ตั้งแต่ปีทีแล้ว โดย ติดตั้งธีม K2 ติดตั้งปลั็กอิน Ultimate Tag Warrior ติดตั้งปลั็กอิน Extended Live Archive ตอนนี้ก็เหลือแต่แก้ไขธีมให้เข้ากับบล็อกมากกว่านี้

elixer

6 January, 2006