ring finger

สวมแหวนแต่งงานนิ้วนาง ไม่ใช่แค่เพราะเราเรียกมันว่า ring finger แน่ๆ มันต้องมี ความหมาย มากกว่านั้น ลอง แบมือ 2 ข้าง เข้าหากัน แล้ว งอนิ้วกลางลง เอา หลังนิ้วกลาง ทั้ง 2 ข้างมาชนกัน ทีนี้นิ้วที่เหลือ ก็คือ โป้ง ชี้ นาง ก้อย ให้เอาปลายนิ้วมาชนกันลองปล่อยนิ้วที่เอาปลายชนกัน ให้ออกจากกัน ทีละนิ้ว โดยที่นิ้วกลางยังคงงอแตะกันอยู่ จะพบว่า นิ้วชี้ ก็ปล่อยจากกันได้ นิ้วโป้งก็ปล่อยจากกันได้ นิ้วก้อยก็ปล่อยจากกันได้ อย่างสบายๆ แต่นิ้ว นาง กลับ ปล่อย ออกจากกันไม่ได้นั่นเป็นเพราะ นิ้วกลาง แทน ตัวเราเอง นิ้วโป้ง แทน พ่อแม่ ซึ่งวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไป นิ้วชี้ แทน พี่น้อง ซึ่งเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเอง นิ้วก้อย แทน ลูก […]

elixer

30 September, 2007